Ngjarje

Gratë në vendimmarrje në qeverisjen vendore
Leksion i hapur i deputetit të Bundenstagut gjerman, Z. Josip Juratovic
Shkolla Verore. Zhvillimet Bashkëkohore në Evropën Juglindore
Debat i hapur me akademikë, studentë dhe përfaqësues të shoqërisë civile
 

Aktivitete

Misioni dhe vlerat e Komunitetit Sant'Egidi
03 Dhjetor 2014
Movies That Matter Marathon
25 Nëntor 2014
Call for applications: Ditët e Aktivizmit Kundër Dhunës me Bazë Gjinore
20 Nëntor 2014
Ftesë për aplikim: Përfaqësimi i të margjinalizuarve në media. Tirana e të "huajve"
06 Qershor 2014
Tryezë e Rrumbullakët: Procesi i integrimit dhe ndikimi i tij në ekonomi
05 Shkurt 2014
 

Projekte

Ditët e Aktivizmit Kundër Dhunës me Bazë Gjinore
Mbështetje për monitorimin qytetar të strategjisë të zhvillimit të Bashkisë së Vlorës