Ngjarje

Një trajnim për hartim projekti i zhvilluar nga instituti shqiptarë për çështjet publike
Zhvillimi i Kapitalit njerëzor, Sfida dhe Perspektiva
"Qeverisja e Mirë" -Takimi i fundit me ekspertë të OSBE, në UMB!
Bashkëpunimi i Sigurisë Evropiane
 

Aktivitete

Ftesë për aplikim: Përfaqësimi i të margjinalizuarve në media. Tirana e të "huajve"
06 Qershor 2014
Tryezë e Rrumbullakët: Procesi i integrimit dhe ndikimi i tij në ekonomi
05 Shkurt 2014
Promovim Libri "Rrethimi i Shkodrës" - Marin Barleti
29 Janar 2013
 

Projekte

Mbështetje për monitorimin qytetar të strategjisë të zhvillimit të Bashkisë së Vlorës
Projekti “Vota Rinore’