Ngjarje

Bashkëpunimi i Sigurisë Evropiane
Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit Marin Barleti dhe Shkollës Shqiptare të Administratës Publike
Të Drejtat e Njeriut dhe Shteti i së Drejtës
Tryeza e Rrumbullakët: Procesi i integrimit dhe ndikimi i tij në ekonominë dhe tregtinë e vendit
 

Aktivitete

Tryezë e Rrumbullakët: Procesi i integrimit dhe ndikimi i tij në ekonomi
05 Shkurt 2014
Promovim Libri "Rrethimi i Shkodrës" - Marin Barleti
29 Janar 2013
 

Projekte

Mbështetje për monitorimin qytetar të strategjisë të zhvillimit të Bashkisë së Vlorës
Projekti “Vota Rinore’